کد خبر: 846500
تاریخ انتشار:
1398/01/10
395  بازدید

مهمانان نوروزی در کرمانشاه

خبرگزاری تسنیم؛ تصاویری از مهمانان نوروزی در شهر کرمانشاه را منتشر کرد.

خبرگزاری تسنیم؛ تصاویری از مهمانان نوروزی در شهر کرمانشاه را منتشر کرد.

خبرگزاری تسنیم؛ تصاویری از مهمانان نوروزی در شهر کرمانشاه را منتشر کرد.


  • 1398/01/10
  • 207